niedziela, 14 sierpień 2022

Informacje

Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach jest terenową jednostką organizacyjną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT lub FSNT-NOT).

Celem FSNT-NOT jest:

1) współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się stowarzyszeń członkowskich w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu potrzeb,
2) obrona interesów członkowskich stowarzyszeń oraz wspomaganie ich statutowych działań,
3) oddziaływanie na rozwój edukacji, nauki, techniki i gospodarki,
4) kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
5) działanie na rzecz podnoszenia statusu inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej. (na podstawie par. 6. Statutu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Polsce)

Władze i organ kontroli

Władze statutowe tworzą:

- Rada
- Zarząd
- Komisja Rewizyjna

SKŁAD OSOBOWY

ŚLĄSKIEJ RADY NOT FSNT W KATOWICACH

KADENCJA 2016-2020

 

 

Tytuł, imię i nazwisko

Funkcja

Delegat  O/SNT

 

ZARZĄD

 

 

 

mgr inż. Włodzimierz KULISZ

Prezes

SITG

 

inż. Czesław KOCZOREK

Wiceprezes

NOT FSNT
Rada Miejska
Przewodniczący

 

inż. Jan KUREK

Wiceprezes

SEP

 

inż. Jacek SIWECKI

Wiceprezes

PZITS

 

prof. dr hab. inż.
Janusz SZPYTKO

Wiceprezes

SITPH

 

mgr inż.
Jerzy WAWRZYŃCZYK

Wiceprezes

SIMP

 

dr inż. Piotr WOJTAS

Wiceprezes

SEP

 

 
KOMISJA REWIZYJNA

 

 

 

mgr inż. Piotr ANTONOWICZ

Przewodniczący

SITG

 

mgr inż. Lech PÓŁTORAK

Członek

SITLiD

 

mgr inż. Tomasz BIAŁOŻYT

Członek

SGP

 

Stowarzyszenia

Śląska Rada skupia przedstawicieli następujących stowarzyszeń:

 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (SITPH)
 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG)
 • Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)
 • Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP)
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)
 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM)
 • Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż.)
 • Stowarzyszenia Geodetów Polskich (SGP)
 • Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR)
 • Towarzystwo Konsultantów Polskich (TKP)
 • Stowarzyszenia Inżynierów Techników Komunikacji (SITK)
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS)
 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD)
 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP)
 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa (SITPNiG)
 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB)

Działalność prowadzona od 1952 r. w ramach struktur organizacyjnych Naczelnej Organizacji Technicznej. Od 1996r . posiada osobowość prawną - wpisana postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach
z dn. 09 kwietnia 1996 r. do KRS nr 0000188669.

Rada Miejska NOT FSNT w Chorzowie
ul. Siemianowicka 59,
41-503 Chorzów
tel. 32 2410623 Prezes Zarządu Czesław Koczorek

Statut FSNT NOT

Migawki z posiedzenia Rady Krajowej Wyborów Zarzadu Głównego NOT FSNT

Śląska Rada  NOT FSNT w Katowicach

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT