OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM osób zatrudnionych przy obsłudze oraz w sąsiedztwie urządzeń zawierających zamknięte źródła promieniowania jonizującego (np. KWK)

Drukuj

 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników mających kontakt z promieniowaniem jonizującym np. dla pracowników kopalń, hut itd.

Szkolenie wymagane  przez Prawo Atomowe.

Szkolenia okresowe przeprowadza się nie rzadziej niż co 5 lat.

Program szkolenia obejmuje 6 - 8 godzin wykładów.