niedziela, 02 październik 2022

K Kursy i Szkolenia

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM osób zatrudnionych przy obsłudze oraz w sąsiedztwie urządzeń zawierających zamknięte źródła promieniowania jonizującego (np. KWK)

 

Szkolenie przeznaczone dla pracowników mających kontakt z promieniowaniem jonizującym np. dla pracowników kopalń, hut itd.

Szkolenie wymagane  przez Prawo Atomowe.

Szkolenia okresowe przeprowadza się nie rzadziej niż co 5 lat.

Program szkolenia obejmuje 6 - 8 godzin wykładów.

Śląska Rada  NOT FSNT w Katowicach

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT