piątek, 28 styczeń 2022

K Kursy i Szkolenia

SPRAWDZANIE WZORCÓW I SPRAWDZIANÓW

Kurs przeznaczony jest dla pracowników laboratoriów i izb pomiarowych.
Program kursu obejmuje sprawdzanie zgodnie z przepisami Głównego Urzędu Miar , Polskimi Normami i wymaganiami ISO 9000 - 90004: płytek wzorcowych długości; wzorców chropowatości; wzorców nastawczych do mikrometrów zewnętrznych, wałeczków pomiarowych, wzorców grubości, wzorce łuków kołowych, sprawdzianów do wałków i otworów, do gwintów, do stożków i sprawdzianów specjalnych.
Liczba godzin: wykładów 32, ćwiczeń 40. Koszt kursu ok.1.750,- zł/ od 1 osoby.

Prosimy o pisemne zgłoszenia na nasz adres lub faxem nasz nr 32 255-32-27 .

O terminach kursów każdorazowo zawiadamiamy zainteresowanych.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Śląska Rada  NOT FSNT w Katowicach

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT