niedziela, 02 październik 2022

K Kursy i Szkolenia

PALACZ KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA – UPRAWNIENIA G2

Kurs przeznaczony jest: dla osób obsługujących niskotemperaturowe kotły wodne. Celem kursu jest przygotowanie do zawodu i egzaminu przed komisją powołaną przez prezesa URE. 

Program kursu obejmuje : Budowa kotłów wraz z osprzętem i urządzeniami pomocniczymi, paliwa, paleniska, proces spalania, zasady eksploatacji kotłów wraz z urządzeniami, automatyka i aparatura pomiarowa, zasady BHP i p.poż., zajęcia praktyczne.

Kurs kończy się egzaminem przed naszą komisją egzaminacyjną działającą przy Śl. Radzie NOT w Katowicach w wyniku którego uczestnicy otrzymują uprawnienia G2

 

Prosimy o pisemne zgłoszenia na nasz adres lub faxem nasz nr 32 255-32-27 .

O terminach kursów każdorazowo zawiadamiamy zainteresowanych.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Śląska Rada  NOT FSNT w Katowicach

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT