niedziela, 02 październik 2022

K Kursy i Szkolenia

OBSŁUGA WYMIENNIKÓW CIEPŁA

Kurs przeznaczony jest: dla osób obsługujących wymienniki ciepła. Celem kursu jest przygotowanie uzyskania uprawnień URE. 

Program kursu obejmuje : Przepisy U.R.E., budowa i zasady eksploatacji wymienników, zasady bhp i ochrony p/poż., zabezpieczenie i osprzęt wymienników, typowe uszkodzenia wymienników oraz zakłócenia w pracy układu.

Kurs kończy się egzaminem przed naszą komisją egzaminacyjną działającą przy Śl. Radzie NOT w Katowicach w wyniku którego uczestnicy otrzymują uprawnienia G2

Prosimy o pisemne zgłoszenia na nasz adres lub faxem nasz nr 32 255-32-27 .

O terminach kursów każdorazowo zawiadamiamy zainteresowanych.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Śląska Rada  NOT FSNT w Katowicach

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT