niedziela, 02 październik 2022

K Kursy i Szkolenia

NOWE WYMAGANIA OCHRONY P.POŻ. BUDYNKÓW, INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 30 CZERWCA 2010r.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków od 30 czerwca 2010 r. na właścicieli, zarządców i użytkowników obiektu zostały nałożone zupełnie nowe obowiązki. Konieczność przygotowania od nowa instrukcji ppoż. zawierającej plany z graficznymi danymi obiektu, przeprowadzanie co najmniej raz w roku próbnej ewakuacji, dostosowanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej do nowych wytycznych – to tylko niektóre z licznych obowiązków, których prawidłowość ma weryfikować już w IV kwartale PSP.
Szkolenie skierowane jest do właścicieli obiektów, zarządców nieruchomości, specjalistów ppoż. i BHP odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji bezpieczeństwa pożarowego, regulaminów ochrony, planów ewakuacyjnych oraz kontrole stanu bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej, urzędach, szpitalach, zakładach produkcyjnych.
Program szkolenia obejmuje: wyjaśnienie zasad zabezpieczania budynku wg nowych przepisów z czerwca 2010 r. - nowe obowiązki dotyczące ochrony przeciwpożarowej w budynkach , prowadzenie nadzoru nad przeciwpożarowym zaopatrzeniem w wodę, drogami pożarowymi oraz urządzeniami ppoż. I podręcznym sprzętem gaśniczym zg. Z §5 i 6 rozporządzenia, nowe obowiązki w zakresie ewakuacji (§6.1 i dz. U. Nr 80, poz. 563.), bezpieczeństwo pożarowe instalacji i urządzeń technicznych w budynku, wytyczne dotyczące obowiązkowa dokumentacji ppoż wg dz. U. 2010 nr 109 poz. 719, przygotowanie obowiązkowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – nowe zasady krok po kroku oraz wymagana dokumentacja z bieżących przeglądów i kontroli instalacji, urządzeń i sprzętu gaśniczego.


Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. Czas szkolenia - 6 godzin.Prosimy o pisemne zgłoszenia na nasz adres lub faxem nasz nr 32 255-32-27 .

O terminach kursów każdorazowo zawiadamiamy zainteresowanych.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Śląska Rada  NOT FSNT w Katowicach

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT