niedziela, 02 październik 2022

K Kursy i Szkolenia

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI

Kurs przeznaczony jest dla kadry kierowniczej, pracowników inżynieryjno-technicznych, służb normalizacyjnych, pracowników kontroli jakości.
Program kursu obejmuje: cele i funkcje normalizacji; podstawy prawne normalizacji, organizację krajowej działalności normalizacyjnej i jej powiązanie z normalizacją międzynarodowa i regionalną; zasady i metodykę opracowywania norm; informacje normalizacyjną i prowadzenie zbioru norm w przedsiębiorstwie
Kurs obejmuje 40 godzin wykładów i kończy się egzaminem i wydaniem świadectw.

Prosimy o pisemne zgłoszenia na nasz adres lub faxem nasz nr 32 255-32-27 .
O terminach kursów każdorazowo zawiadamiamy zainteresowanych

Karta zgłoszenia

Śląska Rada  NOT FSNT w Katowicach

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT