piątek, 28 styczeń 2022

K Kursy i Szkolenia

ISO 9001-2000 PRZYGOTOWANIE FIRMY DO UZYSKANIA CERTYFIKATU

Szkolenie prowadzone jest przy współpracy z firmą konsultingową PSM Consultancy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
Przedmiotem oferty są usługi szkoleniowe i konsultacje zmierzające do zaprojektowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę PN-ISO 9001-2000.
W szczególności zakres prac obejmuje:
- ocena istniejącego stanu przedsiębiorstwa pod kątem wymagań normy ISO 9001:2000
- szkolenie personelu i kadry odpowiedzialnej za zarządzanie jakością
- konsultacje związane z opracowaniem dokumentacji Systemu Jakości, wdrożeniem i weryfikacją
- szkolenie audytorów wewnętrznych
- wystąpienie do jednostki certyfikującej o certyfikację SZJ
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla małych i średnich firm.

Prosimy o pisemne zgłoszenia na nasz adres lub faxem nasz nr 32 255-32-27 .

O terminach kursów każdorazowo zawiadamiamy zainteresowanych.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Śląska Rada  NOT FSNT w Katowicach

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT