niedziela, 14 sierpień 2022

K Kontakt

Dane kontaktowe

Dane adresowe

Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych
w Katowicach

ul. Podgórna 4,
40-955 Katowice
skr. pocztowa 468

NIP  954-11-87-799
REGON 273058887
KRS 000188669
Nr rachunku bankowego ING Bank Śląski S.A. 27 1050 1214 1000 0007 0000 8949Sekretariat

tel. (32) 256 22 45 not@not.katowice.pl

Księgowość

tel. (32) 255 32 59 ksiegowosc@not.katowice.pl

Ośrodek Szkolenia

tel. (32) 255 32 27 biuro@not.katowice.pl

Rezerwacja sal

tel. (32) 256 22 45 not@not.katowice.pl
(32) 256 48 89
   
   
Śląska Rada  NOT FSNT w Katowicach

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT