niedziela, 29 maj 2022

Hydrotechnika 2017

ŚLĄSKA RADA NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ FSNT
W KATOWICACH
INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ
POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PIB
W WARSZAWIE

organizują

OGÓLNOKRAJOWE SYMPOZJUM

„HYDROTECHNIKA XIX’2017”
 
Krynica Zdrój, 26 - 28 września 2017 r.
 
 
Tematyka

Przewiduje się, że część merytoryczna obejmie referaty z zakresu gospodarki wodnej oraz ochrony przed powodzią. Ich przedmiotem będą aktualne problemy programowo- planistyczne, ekonomiczne i edukacyjne, a także istotne problemy techniczne i projektowe, uwzględniające potrzeby weryfikacji opisu zagadnień szczegółowych i metod obliczeniowych, wynikające z konieczności wprowadzania adaptacji do zmian klimatu i intensywnego rozwoju. Tłem dla tych zagadnień będzie reforma gospodarki wodnej, zmiany w systemie edukacji i finansowaniu badań naukowych a także formalne wymagania wynikające z dokumentów1) strategicznych i zamierzeń rozwojowych.

Dwie pierwsze sesje, w ramach części merytorycznej, poświęcone będą sformułowaniu problemów wymagających rozwiązania w najbliższym czasie, w kontekście zachodzących przemian, bądź wynikających z dokumentów prawnych, strategicznych i programowych.
W tej części przewiduje się zarówno referaty problemowe jak i dyskusję plenarną.

Obok powyższych generalnych zagadnień gospodarowania wodami i inżynierii wodnej, zamierzeniem organizatorów jest prezentacja wielu szczegółowych problemów technicznych, związanych między innymi z projektowaniem i wykonawstwem konstrukcji hydrotechnicznych, a także nadzorem i eksploatacją budowli piętrzących.

TERMIN:      

Sympozjum odbędzie się w dniach 26-28 września 2017 roku w Krynicy Zdrój.

Planowane 4 sesje (ok. 16 referatów) oraz prezentacja firm.

KOSZT:        

Koszt uczestnictwa wynosi 1370 zł + 23% VAT od osoby, w tym pełne wyżywienie, noclegi, materiały sympozjalne, przerwy kawowe, uroczysta kolacja.

W przypadku rezerwacji pokoju jednoosobowego koszt sympozjum jest wyższy o 150 zł + 23% VAT. Liczba pokoi jednoosobowych jest ograniczona.
Wpłaty należy dokonać na nasze konto - ING Bank Śląski S.A. O/Katowice nr rach. 27 1050 1214 1000 0007 0000 8949.

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać do Śląskiej Rady NOT FSNT w Katowicach (najlepiej łącznie z przelaniem wpłaty).

MIEJSCE:

Krynica Zdrój, ORW Panorama /pokoje z łazienkami/. Przewiduje się na życzenie rezerwację dodatkowych noclegów z 25 na 26 i/lub z 28 na 29 września 2017 r., płatne odrębnie w recepcji.

REFERATY:

Referaty obejmą prezentacje środowiska naukowego, administracyjnego i wykonawczego. Przewidywani prelegenci to pracownicy uczelni wyższych, instytutów badawczych, KZGW, RZGW, administracji państwowej i samorządowej oraz firm branżowych.

PUBLIKACJA

Istnieje możliwość publikacji referatów recenzowanych w materiałach sympozjalnych (monografia) - objętość do 10-15 stron - nieodpłatnie.
Termin zgłoszenia: 15 kwietnia 2017 r.
Warunkiem jest opłacona karta zgłoszenia.

PROMOCJA:

Wystąpienia promocyjne - referaty i ekspozycje - do uzgodnienia na odrębnych zasadach, istnieje możliwość reklamy w materiałach.
Objętość referatów promocyjnych nie powinna przekraczać 10-15 stron,
Termin zgłoszenia referatów promocyjnych: 15 kwietnia 2017 r.

ZGŁOSZENIA:

Kartę zgłoszenia należy przesłać w terminie j.w. pocztą, faxem -
Śląska Rada NOT FSNT w Katowicach, 40-955 Katowice, ul. Podgórna 4, skr. poczt. 468, tel. /fax. [32] 256-48-89 lub 256-22-45 lub mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Przewidujemy wysłanie drugiego komunikatu w czerwcu/lipcu 2017 r.

Zaproszenie ze szczegółowym programem wyślemy w połowie września 2017 r.

 

 

Komitet Naukowy

Przewodnicząca Komitetu

prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik - Politechnika Krakowska

 

Członkowie:

dr hab. inż. Adam Bolt prof. nadzw. PG - Politechnika Gdańska

dr hab. inż. Józef CHOWANIEC prof. PIG PIB - Karpacki Oddział Państwowego Instytutu Geologicznego PIB w Krakowie

prof. dr hab. inż. Ludwik Sz. Dąbkowski - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty

dr inż. Przemysław ŁAGODZKI - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB

prof. dr hab. inż. Zbigniew KLEDYŃSKI - Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Maciej maciejewski - Komitet Gospodarki Wodnej
przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. inż. Ryszard Rogala - Politechnika Wrocławska

prof. zw. dr hab. Leszek Starkel, czł. rzecz. PAN - Polska Akademia Nauk
Oddział w Krakowie

dr hab. inż. prof. nzw. Jan Winter - Politechnika Warszawska

prof. dr hab. inż. Janusz ZALESKI -  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB

prof. dr hab. inż. Jan Żelazo - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 

Rada Programowa

Sympozjum „HYDROTECHNIKA XIX'2017"

 

Przewodnicząca Rady

prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik - Politechnika Krakowska

 

Członkowie:

dr inż. Antoni Bojarski - Politechnika Krakowska

Tomasz CYWIŃSKI - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Teresa SZCZERBA- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 Małgorzata Owsiany - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Andrzej SZCZEPONEK - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Tadeusz ZADROŻNY - Śląska Rada NOT FSNT w Katowicach

 

Dyrektor Śląskiej Rady NOT FSNT
w Katowicach
Tadeusz Zadrożny

 

Pobierz kartę uczestnictwa:

- pobierz plik (168.8 KB)

Śląska Rada  NOT FSNT w Katowicach

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT