niedziela, 29 maj 2022

Podsumowanie Konkursu Mistrz Techniki Regionu Katowickiego FSNT-NOT

Komisja Konkursu Mistrz Techniki Regionu Katowickiego FSNT-NOT, działająca przy TJO Katowice pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Janusza Szpytko, wyróżniła spośród zgłoszonych na konkurs dwie prace:

  • „Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowoczesnej małogabarytowej, przemysłowej rozdzielnicy średniego napięcia obudowy przeciwwybuchowej w izolacji stałopowietrznej typu PREM-GO". Praca była zgłoszona przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG z Katowic.
    Opracowanie zostało wykonane przez zespół w składzie: Julian Wosik, Piotr Wojtas, Artur Kozłowski, Ewa Drużba, Stanisław Wapniarski, Ariusz Bober, Jacek Goździkiewicz

  • „Zespół rusztów dopalających". Praca była zgłoszona na konkurs przez FPM S.A. z Mikołowa.
    Opracowanie zostało wykonane przez zespół w składzie; inż. Artur Merchut, mgr inż. Sławomir Sroczyński,. mgr inż. Jerzy Wawrzyńczyk.


    Zarząd Śląskiej Rady NOT FSNT w Katowicach przychylając się do wniosku Komisji Konkursowej przyznał dwa równorzędne wyróżnienia i nagrody pieniężne. 

W trakcie podsumowania konkursu, które odbyło się 21.05.2014r., w Dniu Centralnym Śląskich Dni Techniki, wręczono dyplomy, nagrody

rzeczowe i pieniężne. Wyróżnione zespoły przedstawiły uczestnikom oba rozwiązania. Spotkanie zakończyło się skromnym poczęstunkiem i dyskusją w kuluarach. 

 

 

Śląska Rada  NOT FSNT w Katowicach

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT