niedziela, 29 maj 2022

Hydroprezentacje 2016

SYMPOZJUM
 HYDROPREZENTACJE XIX
 2016

HYDROPREZENTACJE

Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne HYDROPREZENTCJE stanowi forum dyskusyjne nad aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej. Traktuje tę problematykę w sposób kompleksowy w wymiarze technicznym, ekonomicznym, społecznym i prawnym. Adresowane jest do projektantów, wykonawców, eksploatatorów i decydentów zajmujących się tą problematyką.

Sympozjum HYDROPREZENTACJE odbywa się corocznie od 1998 roku. Od początku jego organizatorem jest Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach, a partnerem merytorycznym Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Zakład Wodociągów i Kanalizacji Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2016 r. współorganizatorem sympozjum HYDROPREZENTCJE jest Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego.

 

Śląska Rada  NOT FSNT w Katowicach

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT