niedziela, 29 maj 2022

Hydrotechnika 2016

ŚLĄSKA RADA NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ FSNT
W KATOWICACH
INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ
POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PIB
W WARSZAWIE
przy współudziale
Departamentu d/s Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MAiC
organizują

OGÓLNOKRAJOWE SYMPOZJUM
„HYDROTECHNIKA XVIII’2016”
Krynica Zdrój, 17 - 19 maja 2016 r.
 
 
Tematyka
Organizatorzy przewidują, że część merytoryczna obejmie około 16 referatów z zakresu
problemów gospodarki wodnej oraz ochrony przed powodzią z naświetleniem istotnych
zagadnień planistycznych, prawnych, administracyjnych i ekonomicznych, na tle zjawisk
ekstremalnych (opady nawalne i susza hydrologiczna), a także związanych z nimi problemów
technicznych, projektowych i morfodynamicznych (w tym osuwiskowych).
Dwie pierwsze sesje, w ramach części merytorycznej, poświęcone będą ocenie zmian
dokonanych w ostatnim czasie, a także sformułowaniu aktualnie oczekujących na rozwiązanie
istotnych problemów, których waga i zakres rozwiązania wymagają przemyślenia i podjęcia
w najbliższej przyszłości. W tej części przewiduje się zarówno referaty problemowe jak  dyskusję plenarną.
Obok powyższych generalnych zagadnień gospodarki wodnej, zamierzeniem organizatorów
jest prezentacja, w ramach bieżącej edycji sympozjum, wielu szczegółowych problemów
technicznych, związanych między innymi z projektowaniem i wykonawstwem konstrukcji
hydrotechnicznych, a także nadzorem i eksploatacją budowli piętrzących.
 
TERMIN:
Sympozjum odbędzie się w dniach 17-19 maja 2016 roku w Krynicy Zdrój.
Planowane 4 sesje (ok. 16 referatów) oraz prezentacja firm.
 
KOSZT:
Koszt uczestnictwa wynosi 1350 zł + 23% VAT od osoby w tym pełne
wyżywienie, noclegi, materiały sympozjalne, przerwy kawowe, uroczysta
kolacja, wycieczka.
W przypadku rezerwacji pokoju jednoosobowego koszt sympozjum jest
wyższy o 150 zł + 23% VAT. Liczba pokoi jednoosobowych jest ograniczona.
Wpłaty należy dokonać na nasze konto - ING Bank Śląski S.A. O/Katowice nr
rach. 27 1050 1214 1000 0007 0000 8949.
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać do Śląskiej Rady NOT FSNT
w Katowicach (najlepiej łącznie z przelaniem wpłaty).
 
MIEJSCE:
Krynica Zdrój, ORW Panorama /pokoje z łazienkami/. Przewiduje się na
życzenie rezerwację dodatkowych noclegów z 16 na 17 maja i/lub z 19 na 20
maja 2016 r., płatne odrębnie w recepcji.
REFERATY:
Referaty opracowane i prezentowane będą przez znanych specjalistów
zajmujących się zagadnieniami zabezpieczeń przeciwpowodziowych od strony
praktycznej oraz badawczej. Prelegentami, jak zawsze, będą pracownicy
naukowi różnych uczelni, IMGW, KZGW, RZGW, administracji państwowej
centralnej i lokalnej, samorządów oraz firm.

KOMUNIKATY:
/WAŻNE DLA UCZELNI/ możliwość wygłoszenia i zamieszczenia referatów
lub komunikatów w materiałach sympozjalnych - objętość do 10-15 stron -
nieodpłatnie. Termin zgłoszenia komunikatów: 19 luty 2016 r. Warunkiem jest
opłacona karta zgłoszenia.

PROMOCJA:
Wystąpienia promocyjne – referaty i ekspozycje – do uzgodnienia na
odrębnych zasadach, istnieje możliwość reklamy w materiałach. Objętość
referatów promocyjnych nie powinna przekraczać 10-15 stron, termin
zgłoszenia referatów promocyjnych: do 25 marca 2016 r.
 
ZGŁOSZENIA:
Kartę zgłoszenia należy przesłać w terminie j.w. pocztą, faxem -
Śląska Rada NOT FSNT w Katowicach,
40-955 Katowice, ul. Podgórna 4, skr. poczt. 468,
tel. /fax. [32] 256-48-89 lub 256-22-45
lub mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zaproszenie ze szczegółowym programem wyślemy na początku maja 2016 r.
 
Dyrektor Śląskiej Rady NOT FSNT
w Katowicach
Tadeusz Zadrożny

 

Pobierz kartę uczestnictwa:

- pobierz plik (252.7 KB)

Śląska Rada  NOT FSNT w Katowicach

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT