niedziela, 29 maj 2022

Ratujmy Muzeum Techniki - kampania społeczna

Ratujemy Muzeum Techniki
Deklaracja poparcia kampanii społecznej

 

Ja, niżej podpisany(a), deklaruję swoje poparcie dla kampanii społecznej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej, mającej na celu uratowanie istnienia Muzeum Techniki i Przemysłu, zlokalizowanego w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Uważam, że utrzymanie w Polsce jednostki muzealnej o charakterze technicznym, jaką jest Muzeum Techniki i Przemysłu jest niezbędne do prawidłowego procesu edukacji polskiej młodzieży w obszarach technicznych. Obecność takiej jednostki na terenie kraju wpływa korzystnie na osiągane w procesie edukacji wysokie kompetencje naszych specjalistów, którzy cenieni są na całym świecie.

Uważam, że zamknięcie Muzeum Techniki i Przemysłu będzie stanowiło nieodwracalną szkodę dla Polski i uważam także, że Muzeum Techniki powinno być Muzeum Państwowym. Z tego powodu popieram kampanię społeczną "Ratujemy Muzeum Techniki" podjętą przez Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej.

WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ

Śląska Rada  NOT FSNT w Katowicach

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT