niedziela, 29 maj 2022

Hydroprezentacje 2015

ŚLĄSKA RADA NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ FSNT

W KATOWICACH

 

INSTYTUT INŻYNIERII WODY I ŚCIEKÓW

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH

 i

 KATOWICKIE WODOCIĄGI S.A.

 

o r g a n i z u j ą

 

SYMPOZJUM OGÓLNOKRAJOWE

 

„HYDROPREZENTACJE XVIII'2015"

 

OCHRONA WÓD, GOSPODARKA WODNA,
ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Krynica Zdrój, 16-18 czerwca 2015 r.

 

 

 

TEMATYKA:

 

Organizatorzy przewidują, że sympozjum Hydroprezentacje zachowają swój dotychczasowy charakter z wyraźną częścią merytoryczną w postaci ok. 18 referatów obejmujących problemy szeroko pojętej gospodarki wodno-ściekowej i naświetleniem wielu zagadnień technicznych, prawnych, ekonomicznych i społecznych.

Zakłada się, że sympozjum będzie okazją do zaprezentowania osiągnięć i nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarce wodno-ściekowej, w tym kierunków zmian
w gospodarce osadami ściekowymi, problemów zagospodarowania wód opadowych, problematyki renowacji i modernizacji sieci i in.

Mamy nadzieję, że sympozjum będzie stanowić dobrą okazję do wymiany doświadczeń przez projektantów, wykonawców i eksploatatorów obiektów i urządzeń: ochrony wód, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz przez osoby kierujące i nadzorujące przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne.


TERMIN:      

                        Sympozjum odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2015 roku w Krynicy Zdrój.
            Planowane 4 sesje (ok. 18 referatów) oraz prezentacja firm.

KOSZT:        

Koszt uczestnictwa wynosi 1320 zł + 23% VAT od osoby /płatność do 30.04.2015 r./ lub 1340 zł + 23%VAT od osoby /płatność do 31.05.2015 r./
w tym pełne wyżywienie, noclegi, materiały sympozjalne, przerwy kawowe, uroczysta kolacja, wycieczka.

                        W przypadku rezerwacji pokoju jednoosobowego koszt sympozjum jest wyższy o 150 zł + 23% VAT. Liczba pokoi jednoosobowych jest ograniczona.
Wpłaty należy dokonać na nasze konto - ING Bank Śląski S.A. O/Katowice nr rach. 27 1050 1214 1000 0007 0000 8949.

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać do Śląskiej Rady NOT FSNT
w Katowicach (najlepiej łącznie z przelaniem wpłaty).

MIEJSCE:

Krynica Zdrój OSW „Panorama" /pokoje z łazienkami/. Przewiduje się na życzenie rezerwację dodatkowych noclegów z 15 na 16 i z 18 na 19 czerwca 2015 r., płatne odrębnie w recepcji.

REFERATY:

Referaty opracowane i prezentowane będą przez znanych specjalistów
i praktyków zajmujących się ochroną i uzdatnianiem wód, oczyszczaniem ścieków z wykorzystaniem doświadczeń badawczo-rozwojowych oraz praktycznych tj. przedstawicieli: uczelni technicznych, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, instytutów branżowych, firm projektowych, producentów, dostawców i firm wykonawczych.

KOMUNIKATY:

/WAŻNE DLA UCZELNI/ możliwość wygłoszenia i zamieszczenia komunikatów  w materiałach sympozjalnych - objętość do 10-15 stron - nieodpłatnie. Termin zgłoszenia  komunikatów: 27 marca 2015 r. Warunkiem jest opłacona karta zgłoszeniowa.

REFERATY PROMOCYJNE:

Wystąpienia promocyjne - referaty i ekspozycje na odrębnych zasadach finansowych, możliwość reklamy w materiałach.

                        Objętość referatów nie powinna przekraczać 10-15 stron, termin zgłoszenia                     referatów: do 27 marca 2015 r.

ZGŁOSZENIA:

Kartę zgłoszeniową należy przesłać w terminie j.w. pocztą, faxem - Śląska Rada NOT FSNT w Katowicach, 40-955 Katowice, ul. Podgórna 4, skr. poczt. 468, tel./fax. [32] 256-48-89 lub 256-22-45 lub mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Zaproszenie ze szczegółowym programem wyślemy na początku czerwca 2015 roku.

 

 

Dyrektor Śląskiej Rady NOT FSNT w Katowicach 

 

            Tadeusz  Zadrożny 


 

RADA NAUKOWA SYMPOZJUM „HYDROPREZENTACJE XVIII'2015"

 

Przewodniczący Rady:

prof. dr hab. inż. Karol Kuś

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

Politechnika Śląska

Gliwice

 

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

Politechnika Krakowska

Kraków

 

prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego

Politechnika Warszawska

Warszawa

 

prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Politechnika Białostocka

 

dr inż. Florian Piechurski doc. w Pol. Śl.

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

Politechnika Śląska

Gliwice

 

dr inż. Stanisław M. Rybicki

Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

Politechnika Krakowska

Kraków

 

dr hab. inż. Tadeusz Siwiec prof. w SGGW

Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

w Warszawie

 

dr hab. inż. Izabela Zimoch prof. PŚl.

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

Politechnika Śląska

Gliwice

 

RADA PROGRAMOWA SYMPOZJUM „HYDROPREZENTACJE XVIII'2015"

 

Przewodniczący Rady:

prof. dr hab. inż. Karol Kuś

Instytut Inżynierii Wody i Ścieków

Politechnika Śląska

Gliwice

 

Członkowie:

mgr Andrzej Gut

Katowickie Wodociągi S.A.

 

 

inż. Tadeusz Zuber

Stowarzyszenie Śląski Klaster Wodny - Katowice


 

- pobierz plik (103.9 KB)

Śląska Rada  NOT FSNT w Katowicach

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT