niedziela, 29 maj 2022

Szkolenie technologów szkła

Szkolenie dla technologów szkła

NOT Katowice

Organizatorzy szkolenia Śląska Rada NOT FSNT i Sekcja Przemysłu Szklarskiego  SITPMB w Katowicach, zaprosili do udziału w Szkoleniu dla Technologów Szkła, kadrę zarządzającą i techniczną, specjalistów technologów z hut szkła oraz przedstawicieli przemysłu, uczelni i ośrodków pracujących na potrzeby przemysłu szklarskiego.

Celem szkolenia było doskonalenie zawodowe kadry technicznej pracującej w hutach szkła
w zakresie technologii szkła, eksploatacji pieców szklarskich, nowoczesnych kierunków rozwoju produkcji szkła budowlanego, opakowaniowego, technicznego i gospodarczego.

Zakres szkolenia w formie wykładów i prezentacji, obejmował następujące tematy;

  1. Nowoczesne techniki topienia szkieł w warunkach przemysłowych.
  2. Energetyczne i technologiczne aspekty eksploatacji pieców szklarskich.
  3. Aktualne problemy technologii i produkcji wyrobów szklanych.

Zajęcia prowadzili specjaliści przemysłu szklarskiego z Republiki Czech; firmy Glass Service i FlammaTec, z Polski ; specjaliści technolodzy szkła Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych, Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie, specjaliści  technolodzy materiałów ogniotrwałych firmy Vesuvius Poland przy współpracy
z naukowcami Katedry Szkła i Powłok Amorficznych Wydziału Inżynierii Materiałowej
i Ceramiki AGH w Krakowie, projektanci pieców szklarskich firmy „JO-Szkłoprojekt"
z Warszawy, specjaliści eksploatacji i diagnostyki pieców szklarskich firmy „Diagnoterm"
z Krakowa  oraz doświadczeni technolodzy z hut szkła.

W szkoleniu wzięli udział technolodzy z firmy Philips Polska, specjalista ds. Technologii
i Ochrony Środowiska firmy Minex Invest, kierownik Pieców i Zestawiarni firmy Saint Gobain Glass, specjalista ds. Mechanicznych firmy Saint Gobain, specjaliści działu Topienia firmy Heinz Glass, specjalista ds. Jakości Huty Szkła Feniks oraz przedstawiciel kierownictwa Zakładów Materiałów Ogniotrwałych.

W programie szkolenia uczestnicy szkolenia brali udział w dyskusji dotyczącej prezentowanych zagadnień technologii szkła, doboru palników gazowych stosowanych
w technice cieplnej wytopu masy szklanej w piecach szklarskich, doboru materiałów ogniotrwałych stosowanych do budowy pieców szklarskich, problemów korozji materiałów ogniotrwałych w piecach szklarskich, problemu naprawy „na gorąco" obmurza pieców szklarskich w trakcie kampanii pracy pieca, eksploatacji i diagnostyki termicznej pieców szklarskich i urządzeń do odzysku ciepła przy pomocy peryskopu piecowego i kamery termowizyjnej, zagadnień chemii szkła oraz badań jakościowych surowców szklarskich, właściwości fizyko-chemicznych szkła i wyrobów wykonywanych ze szkła.

Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

mgr inż. Józef Molenda

- pobierz plik (63.6 KB)

Śląska Rada  NOT FSNT w Katowicach

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT