poniedziałek, 18 czerwiec 2018

U Usługi

Tłumaczenia tekstów technicznych

Oferujemy wykonywanie tłumaczeń tekstów technicznych z języków obcych na polski i z języka polskiego na języki obce:

  • j. angielski,
  • j. niemiecki,
  • j. francuski,
  • j. rosyjski,
  • j. czeski,
  • j. włoski,
  • inne języki po uzgodnieniu.

Tłumaczenia mogą dotyczyć:

- dokumentacji projektowej,
- dokumentacji techniczno-ruchowej,
- norm technicznych,
- instrukcji obsługi maszyn i ich eksploatacji,
- instrukcji technologicznych,
- opisów technicznych,
- ofert reklamowych i handlowych,
- literatury patentowej,
- literatury technicznej.

Oferujemy tłumaczenia komputerowe na dyskietce.
Wykonujemy tłumaczenia w układzie wiernym oryginałowi (tj. 1 strona oryginału jest równa / odpowiada 1 stronie tekstu tłumaczonego).

Cennik usług tłumaczeniowych
Tłumaczenie z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego na język polski
Cena za 1 stronę*
Tryb zwykły (3 strony dziennie)
1. Tłumaczenie
 
30,00 zł +VAT
Tryb pilny (5-6 stron dziennie)
1. Tłumaczenie
 
45,00 zł +VAT
Tryb ekspresowy (8-9 stron dziennie)
1. Tłumaczenie
 
60,00 zł +VAT
Tłumaczenie z języka czeskiego, włoskiego i innych j. europejskich na język polski:
Tryb zwykły (3 strony dziennie)
1. Tłumaczenie
 
35,00 zł +VAT
Tryb pilny (5-6 stron dziennie)
52,50 zł +VAT
Tryb ekspresowy (8-9 stron dziennie)
70,00 zł +VAT

* za stronę uważa się 25 wierszy po 60 znaków maszynopisu tj. 1500 znaków, strony niepełne ocenia się proporcjonalnie

Cennik usług tłumaczeniowych cd.
Tłumaczenie na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski z języka polskiego
Cena za 1 stronę*
Tryb zwykły (3 strony dziennie)
1. Tłumaczenie
 
36,00 zł +VAT
Tryb pilny (5-6 stron dziennie)
1. Tłumaczenie
 
54,00 zł +VAT
Tryb ekspresowy (8-9 stron dziennie)
1. Tłumaczenie
 
72,00 zł +VAT
Tłumaczenie na język czeski, włoski i inne j. europejskie z języka polskiego:
Tryb zwykły (3 strony dziennie)
1. Tłumaczenie 
40,00 zł +VAT
Tryb pilny (5-6 stron dziennie)
60,00 zł +VAT
Tryb ekspresowy (8-9 stron dziennie)
80,00 zł +VAT

* za stronę uważa się 25 wierszy po 60 znaków maszynopisu tj. 1500 znaków, strony niepełne ocenia się proporcjonalnie

Tłumaczenia na żywo:

82 zł + VAT za godzinę - przez 8 pierwszych godzin
123 zł +VAT za godzinę - przez 2 następne godziny
164 zł +VAT za godzinę - przez każdą następną godzinę powyżej 10 godzin

STRONA W PRZYGOTOWANIU

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT