poniedziałek, 18 czerwiec 2018

S Szkolenia i kursy

Szkolenia i kursy - lists

 • KURSY I EGZAMINY DLA SŁUŻB ENERGETYCZNYCH w celu uzyskania świadectw kwalifikacyjnych G-1, G-2 i G-3. +

  KURSY I EGZAMINY DLA SŁUŻB ENERGETYCZNYCH w celu uzyskania świadectw kwalifikacyjnych G-1, G-2 i G-3. Przy RODK działa Komisja Kwalifikacyjna dla osób dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno - pomiarowym i montażowym urządzeń, Więcej...
 • Ochrona przed promieniowaniem jonizującym - dla uzyskania uprawnień: Inspektor ochrony radiologicznej typu IOR-1Z; IOR-1R; IOR-1 +

  Ochrona przed promieniowaniem jonizującym - dla uzyskania uprawnień: Inspektor ochrony radiologicznej typu IOR-1Z; IOR-1R; IOR-1 Kurs „Ochrona przed promieniowaniem jonizującym" dla uzyskania uprawnień: Inspektor ochrony radiologicznej typu IOR-1Z; IOR-1R; IOR-1 Uprawnienia inspektora OR mogą otrzymać Więcej...
 • AKTUALIZACJA WIEDZY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ +

  AKTUALIZACJA WIEDZY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ WAŻNE: Dla przedłużenia uprawnień IOR konieczne jest wcześniejsze zwrócenie się do Prezesa PAA o wyznaczenie terminu egzaminu ! Informujemy, że Śląska Więcej...
 • OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM osób zatrudnionych przy obsłudze oraz w sąsiedztwie urządzeń zawierających zamknięte źródła promieniowania jonizującego (np. KWK) +

  Szkolenie przeznaczone dla pracowników mających kontakt z promieniowaniem jonizującym np. dla pracowników kopalń, hut itd. Szkolenie wymagane przez Prawo Atomowe. Więcej...
 • SPRAWDZANIE UŻYTKOWYCH NARZĘDZI POMIAROWYCH DŁUGOŚCI I KĄTA . +

  Kurs przeznaczony jest dla pracowników laboratoriów i izb pomiarowych.Program kursu obejmuje sprawdzanie zgodnie z przepisami Głównego Urzędu Miar i wymaganiami Więcej...
 • SPRAWDZANIE I WZORCOWANIE CIŚNIENIOMIERZY - MANOMETRÓW +

  Kurs przeznaczony jest dla pracowników laboratoriów i izb pomiarowych.Program kursu obejmuje sprawdzanie zgodnie z przepisami Głównego Urzędu Miar i wymaganiami Więcej...
 • INŻYNIERIA SMAROWANIA MASZYN PRZEMYSŁOWYCH +

  Kurs przeznaczony jest dla pracowników służb utrzymania ruchu.Program kursu obejmuje : TOWAROZNAWSTWO NAFTOWE - technologia otrzymywania olejów smarnych,podstawowe własności olejów smarnych, dodatki Więcej...
 • Szkolenie dla technologów szkła +

  Organizatorzy szkolenia Śląska Rada NOT FSNT i Sekcja Przemysłu Szklarskiego SITPMB w Katowicach, zaprosili do udziału w Szkoleniu dla Technologów Więcej...
 • SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY +

  Kurs przeznaczony jest: dla społecznych inspektorów pracy ( zakładowych i oddziałowych) jako aktualizacja wiedzy dla SIP kontynuujących kadencję. Program kursu obejmuje: Więcej...
 • SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY +

  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY SZKOLENIE OKRESOWE Oferujemy następujące rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:- dla pracodawców i osób Więcej...
 • POMIARY TERMOWIZYJNE I PIROMETRYCZNE - TEORIA I ZASTOSOWANIE PRAKTYCZNE +

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób dokonujących pomiarów i obserwacji przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu termowizyjnego. Program szkolenia obejmuje: podstawy teoretyczne pomiarów Więcej...
 • OBSŁUGA WAG SAMOCHODOWYCH I KOLEJOWYCH, PRZENOŚNIKOWYCH I WISZĄCYCH - MECHANICZNYCH I ELEKTRONICZNYCH +

  Kurs przeznaczony jest dla osób obsługujących wagi mechaniczne i elektroniczne: pomostowe - samochodowe i kolejowe; elektroniczne wagi wiszące (hakowe); przenośnikowe.Program kursu Więcej...
 • BEZPIECZNE POSTĘPOWANIE PRZY PRACACH Z AZBESTEM - RENOWACJA LUB USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST +

  Ukończenie kursu jest warunkiem wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na wykonywanie prac przy bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest Więcej...
 • POMIARY WARSZTATOWE ( dla kontrolerów jakości produkcji) +

  Kurs przeznaczony jest dla kontrolerów jakości, technologów, pracowników laboratoriów i izb pomiarowych.Program kursu obejmuje: tolerancje i pasowania; pomiary chropowatości powierzchni; Więcej...
 • SPRAWDZANIE WZORCÓW I SPRAWDZIANÓW +

  Kurs przeznaczony jest dla pracowników laboratoriów i izb pomiarowych.Program kursu obejmuje sprawdzanie zgodnie z przepisami Głównego Urzędu Miar , Polskimi Normami Więcej...
 • EKSPLOATACJA I DOZÓR URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 kV +

  Kurs przeznaczony jest osób zajmujących się eksploatacją, pomiarami i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających Więcej...
 • PALACZ KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA – UPRAWNIENIA G2 +

  Kurs przeznaczony jest: dla osób obsługujących niskotemperaturowe kotły wodne. Celem kursu jest przygotowanie do zawodu i egzaminu przed komisją powołaną Więcej...
 • OBSŁUGA WYMIENNIKÓW CIEPŁA +

  Kurs przeznaczony jest: dla osób obsługujących wymienniki ciepła. Celem kursu jest przygotowanie uzyskania uprawnień URE. Program kursu obejmuje : Przepisy U.R.E., Więcej...
 • METODYKA PROWADZENIA SZKOLEŃ OKRESOWYCH BHP +

  Kurs przeznaczony jest: dla pracowników administracyjnej służby BHP oraz innych osób przygotowujących się do prowadzenia zajęć na szkoleniach okresowych w Więcej...
 • Kurs dla inspektorów ochrony radiologicznej typu R i S +

  Kurs dla inspektorów ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych.(kurs w organizacji - aktualne informacje pod numerem telefonu Więcej...
 • NOWE WYMAGANIA OCHRONY P.POŻ. BUDYNKÓW, INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 30 CZERWCA 2010r. +

  Zgodnie z nowym rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków od 30 czerwca 2010 r. na właścicieli, zarządców i użytkowników Więcej...
 • PODSTAWOWE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI +

  Kurs przeznaczony jest dla kadry kierowniczej, pracowników inżynieryjno-technicznych, służb normalizacyjnych, pracowników kontroli jakości.Program kursu obejmuje: cele i funkcje normalizacji; podstawy Więcej...
 • ISO 9001-2000 PRZYGOTOWANIE FIRMY DO UZYSKANIA CERTYFIKATU +

  Szkolenie prowadzone jest przy współpracy z firmą konsultingową PSM Consultancy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.Przedmiotem oferty są usługi Więcej...
 • 1

STRONA W PRZYGOTOWANIU

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT