niedziela, 25 sierpień 2019

Informacje

Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach jest terenową jednostką organizacyjną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT lub FSNT-NOT).

Celem FSNT-NOT jest:

1) współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się stowarzyszeń członkowskich w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu potrzeb,
2) obrona interesów członkowskich stowarzyszeń oraz wspomaganie ich statutowych działań,
3) oddziaływanie na rozwój edukacji, nauki, techniki i gospodarki,
4) kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
5) działanie na rzecz podnoszenia statusu inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej. (na podstawie par. 6. Statutu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Polsce)

Władze i organ kontroli

Władze statutowe tworzą:

- Rada
- Zarząd
- Komisja Rewizyjna

SKŁAD OSOBOWY

ŚLĄSKIEJ RADY NOT FSNT W KATOWICACH

KADENCJA 2016-2020

 

Lp.

Tytuł, imię i nazwisko

Funkcja

Delegat  O/SNT

 

ZARZĄD

 

 

1

mgr inż. Włodzimierz KULISZ

Prezes

SITG

2

inż. Czesław KOCZOREK

Wiceprezes

NOT FSNT
Rada Miejska
Przewodniczący

3

inż. Jan KUREK

Wiceprezes

SEP

4

inż. Jacek SIWECKI

Wiceprezes

PZITS

5

prof. dr hab. inż.
Janusz SZPYTKO

Wiceprezes

SITPH

6

mgr inż.
Jerzy WAWRZYŃCZYK

Wiceprezes

SIMP

7

dr inż. Piotr WOJTAS

Wiceprezes

SEP

 

 
KOMISJA REWIZYJNA

 

 

8

mgr inż. Piotr ANTONOWICZ

Przewodniczący

SITG

9

mgr inż. Lech PÓŁTORAK

Członek

SITLiD

10

mgr inż. Tomasz BIAŁOŻYT

Członek

SGP

 

Stowarzyszenia

Śląska Rada skupia przedstawicieli następujących stowarzyszeń:

 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego (SITPH)
 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG)
 • Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)
 • Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP)
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)
 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM)
 • Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż.)
 • Stowarzyszenia Geodetów Polskich (SGP)
 • Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa (SITR)
 • Towarzystwo Konsultantów Polskich (TKP)
 • Stowarzyszenia Inżynierów Techników Komunikacji (SITK)
 • Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS)
 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD)
 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP)
 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa (SITPNiG)
 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB)

Działalność prowadzona od 1952 r. w ramach struktur organizacyjnych Naczelnej Organizacji Technicznej. Od 1996r . posiada osobowość prawną - wpisana postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach
z dn. 09 kwietnia 1996 r. do KRS nr 0000188669.

Rada Miejska NOT FSNT w Chorzowie
ul. Siemianowicka 59,
41-503 Chorzów
tel. 32 2410623 Prezes Zarządu Czesław Koczorek

Statut FSNT NOT

Migawki z posiedzenia Rady Krajowej Wyborów Zarzadu Głównego NOT FSNT

Śląska Rada FSNT NOT

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT