środa, 25, kwiecień 2018

K Kursy i Szkolenia

KURSY I EGZAMINY DLA SŁUŻB ENERGETYCZNYCH w celu uzyskania świadectw kwalifikacyjnych G-1, G-2 i G-3.

Przy RODK działa Komisja Kwalifikacyjna dla osób dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno - pomiarowym i montażowym urządzeń, instalacji i sieci energetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 21 maja 2003 r. ( Dz.U. nr 89/03).
Zgodnie z tym rozporządzeniem zabrania się zatrudniania osób bez kwalifikacji przy samodzielnej eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach .
Sprawdzanie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych na podstawie egzaminu powtarza się okresowo co 5 lat.


Aktualnie cena egzaminu wynosi 210,- zł  (10 % minimalnego wynagrodzenia w kraju).

Komisja egzaminuje w każdy poniedziałek w godzinach od 12,30 do 15,00 w Ośrodku Doskonalenia Kadr NOT -                                   

Dom Technika NOT, ul. Podgórna 4 - I piętro, pokój 16.

Komisja prowadzi również kursy, których zakres i koszt uzależniony jest od rodzaju uprawnień. 

Prosimy o pisemne zgłoszenia na nasz adres lub faxem nasz nr  32 255-32-27 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

 

STRONA W PRZYGOTOWANIU

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT