środa, 25, kwiecień 2018

K Kursy i Szkolenia

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym - dla uzyskania uprawnień: Inspektor ochrony radiologicznej typu IOR-1Z; IOR-1R; IOR-1

 
 

 
 
Kurs  „Ochrona przed promieniowaniem jonizującym" dla uzyskania uprawnień:
 
Inspektor  ochrony radiologicznej      typu IOR-1Z;  IOR-1R;  IOR-1
 

Uprawnienia inspektora OR mogą otrzymać osoby spełniające wymagania  odnośnie:  stanu zdrowia, wykształcenia (wyższe lub średnie),  stażu pracy  w warunkach narażenia na promieniowanie,  po zdaniu egzaminu państwowego (zgodnie z Rozp. RM z dn. 02.09.2016 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego oraz inspektorów ochrony radiologicznej).

Planowany  termin  kursu: 7 maja -7 czerwca  2018 r.

Planowany termin egzaminu: 8 i 9 czerwca 2018 r.

Uwaga: Zajęcia odbywają się w dniach 7 - 26.05 oraz 2 - 7 .06.2018 r. W dniach 28.05 - 1.06.2018 r. przerwa w zajęciach!

Zajęcia odbywają się budynku Domu Technika NOT w Katowicach  ul. Podgórna 4, w godz. 9,00 - 15,00 codziennie (od poniedziałku do piątku oraz        w 1 sobotę) ) oraz w Instytucie Fizyki Jądrowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Koszt kursu wynosi  3.200,- zł od osoby płatne w pierwszym dniu kursu gotówką lub przedpłatą przelewem na nasze konto: Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach, ul. Podgórna 4, w ING Banku Śląskim O/Katowice nr 27 1050 1214 1000 0007  0000 8949
(prosimy o okazanie dowodu wpłaty).

Opłata egzaminacyjna  wynosi  400,- Należy ją wpłacić na konto: Państwowa Agencja Atomistyki,Warszawa 
35 1010 1010 0087 4522 3100 0000.           

Na przelewie proszę wpisać imię i nazwisko osoby  zdającej egzamin.

Przed egzaminem należy okazać dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

Do dnia rozpoczęcia kursu prosimy dostarczyć:

  • kartę uczestnictwa w kursie ( w załączeniu),
  • zaświadczenie lekarskie (wg rozporządzenia MZiOp.Społ. z dnia 30.05.1996 r. nr 332   - Dz. U. nr 69 z 1996 r.) orzekające, że kandydat jest zdolny do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące ( rodzaj szkodliwości - promieniowanie jonizujące).

Zwracamy uwagę, że nie wszystkie placówki służby zdrowia lub lekarze medycyny pracy mogą takie zaświadczenie wystawić. Placówką uprawnioną       w woj. śląskim jest np. Przychodnia Medycyny Pracy PROF-MED w Katowicach, ul. Żelazna 1, tel. 32 359-09-42 lub NZOZ ALTERMED w Katowicach,        ul. Podgórna 4, tel. 32 253-76-81;                       

Po zdanym egzaminie należy złożyć do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki :

  1. Wniosek do Prezesa PAA o nadanie uprawnień IOR (druk) ,
  2. Zaświadczenie lekarskie (wg rozporządzenia MZiOp.Społ. z dnia 30.05.1996 r. nr 332   - Dz. U. nr 69 z 1996 r.)  orzekające, że kandydat jest zdolny do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące ( rodzaj szkodliwości - promieniowanie jonizujące).
  3. Odpis/kserokopię dyplomu lub świadectwa potwierdzających posiadane wykształcenie (średnie lub wyższe)
  4. Dokument potwierdzający posiadanie wymaganego stażu pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące ( np. zaświadczenie  zakładu pracy).
    dla IOR 1-  wykształcenie średnie -3 lata,    wykształcenie wyższe - 1 rok
    dla IOR 1Z- wykształcenie średnie- 1 rok,     wykształcenie wyższe - 0)

      5.   Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wzór na stronie PAA)

      6.  Kopię zaświadczenia ukończenia kursu,

      7.  Dokument potwierdzający zdanie egzaminu.

Kserokopie dokumentów winny być uwierzytelnione „za zgodność oryginałem".

NOT NIE ZAPEWNIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia (do dnia 26 kwietnia 2018 r.)

tel./fax. 32 255 32 27, mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na nasz adres (decyduje kolejność zgłoszeń).

Informujemy, że mimo iż wymagania formalne dla kandydatów na inspektora OR w nowych przepisach obniżyły się ( np. dopuszczalne jest wykształcenie średnie) ilość materiałów do opanowania niepomiernie wzrosła. Dlatego prosimy o kierowanie na kursy osób, które są  w stanie opanować obszerny materiał przepisów prawnych, wydanych po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej, a także potrafiących wykonać obliczenia na poziomie szkoły średniej.

 

Ważna informacja ze strony PAA:

19-10-2017

Nowy adres Państwowej Agencji Atomistyki

Od 1 listopada 2017 r. Państwowa Agencja Atomistyki zmienia adres swojej siedziby.

Od tego terminu cała korespondencja kierowana do PAA powinna być adresowana następująco:

Państwowa Agencja Atomistyki

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Korespondencja przesyłana na stary adres PAA będzie przyjmowana wyłącznie do 30 listopada 2017 r.

 

 

Karta zgłoszenia

STRONA W PRZYGOTOWANIU

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT