czwartek, 17 październik 2019

K Kursy i Szkolenia

SPRAWDZANIE UŻYTKOWYCH NARZĘDZI POMIAROWYCH DŁUGOŚCI I KĄTA .

Kurs przeznaczony jest dla pracowników laboratoriów i izb pomiarowych.
Program kursu obejmuje sprawdzanie zgodnie z przepisami Głównego Urzędu Miar i wymaganiami ISO 9000 - 9004: narzędzi do sprawdzania kątów : kątomierzy, kątowników 90st. , poziomnic; przyrządów suwmiarkowych: suwmiarek dwustronnych z głębokościomierzem, głębokościomierzy i wysokościomierzy; przyrządów mikrometrycznych: mikrometrów zewnętrznych, głębokościomierzy mikrometrycznych, średnicówek mikrometrycznych stałych i trójpunktowych; przyrządów czujnikowych: czujników zębatych zegarowych, transametrów . mikrometrów z wbudowanym czujnikiem, średnicówek z czujnikiem zegarowym.

Kurs trwa 5 dni.

Koszt kursu -ok. 1 600,- zł/od 1 osoby.

Termin kursu:    2019 r.

Zajęcia na kursie w godz. 15,00 - 20,00  w laboratorium w Tychach, ul.Murarska.

Prosimy o pisemne zgłoszenia na nasz adres lub faxem nasz nr 32 255-32-27

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Śląska Rada  NOT FSNT w Katowicach

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT