poniedziałek, 22 lipiec 2019

K Kursy i Szkolenia

INŻYNIERIA SMAROWANIA MASZYN PRZEMYSŁOWYCH

Kurs przeznaczony jest dla pracowników służb utrzymania ruchu.
Program kursu obejmuje : 

  • TOWAROZNAWSTWO NAFTOWE - technologia otrzymywania olejów smarnych,podstawowe własności olejów smarnych, dodatki uszlachetniające oleje, klasyfikacja lepkościowa i jakościowa olejów silnikowych, klasyfikacja lepkościowa i jakościowa olejów do pojazdów i maszyn mobilnych, klasyfikacja lepkościowa wg. ISO olejów przemysłowych, przemysłowe oleje smarne, właściwości i zastosowanie, smary plastyczne – zasady klasyfikacji, charakterystyka i własności użytkowe.
  • NIENAFTOWE  ŚRODKI SMARNE, SYNTETYCZNE I ROŚLINNE.
  • GŁÓWNI KRAJOWI I ZAGRANICZNI PRODUCENCI ŚRODKÓW SMARNYCH - podstawowe zagadnienia tribologii i tribotechniki, tarcie ślizgowe, toczne i toczne z poślizgiem, rodzaje i opis procesów zużycia spowodowanych tarciem, podstawy inżynierii smarowania; zasady i cele techniczne, podstawy teorii smarowania,  wnioski praktyczne wynikające z teorii smarowania,
  • SMAROWANIE PODSTAWOWYCH WĘZŁÓW TARCIA W MASZYNACH - smarowanie łożysk ślizgowych i prowadnic, cmarowanie łożysk tocznych, smarowanie przekładni zębatych i łańcuchowych, smarowanie elementów cięgnowych; lin oraz innych węzłów pracujących w specyficznych warunkach wymuszeń eksploatacyjnych.
  • WPŁYW WŁAŚCIWOŚCI SMARÓW I JAKOŚCI SMAROWANIA NA TRWAŁOŚĆ I STAN TERMICZNY WĘZŁÓW TARCIA - związki pomiędzy smarowaniem a zużyciem tribologicznym, wpływ smarowania na stan termiczny łożysk i zazębień.
  • PODSTAWOWE METODY BADAŃ TRIBOLOGICZNYCH.

Wykłady odbywają się w Domu Technika NOT w Katowicach.
Kurs obejmuje do 46 godzin wykładów i kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczeń.
Program kursu możemy dostosować do potrzeb specyfiki danej firmy.

Prosimy o pisemne zgłoszenia na nasz adres lub faxem nasz nr  32 255-32-27 .

O terminach kursów każdorazowo zawiadamiamy zainteresowanych.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

STRONA W PRZYGOTOWANIU

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT