poniedziałek, 22 lipiec 2019

K Kursy i Szkolenia

SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY

Kurs przeznaczony jest: dla społecznych inspektorów pracy ( zakładowych i oddziałowych) jako aktualizacja wiedzy dla SIP kontynuujących kadencję.

Program kursu obejmuje: zakres wiadomości niezbędnych każdemu SIP takie jak: Nadzór nad warunkami pracy, wybrane zagadnienia prawa pracy, organizacje pracowników i pracodawców, spory zbiorowe,ocena ryzyka zawodowego,wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i sposób ich kontroli,udział SIP w dochodzeniach powypadkowych, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeglądach stanowisk pracy, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, formułowanie zaleceń i uwag - warsztaty praktyczne.W przerwach zajęć bufet kawowy.

Liczba godzin szkolenia: 14     Koszt uczestnictwa:  330,00 zł od osoby                 

Termin kursu: do uzgodnienia 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

STRONA W PRZYGOTOWANIU

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT