poniedziałek, 22 lipiec 2019

K Kursy i Szkolenia

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY SZKOLENIE OKRESOWE

Oferujemy następujące rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:
- dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
- dla osób na stanowiskach robotniczych
- dla pracowników administracyjno-biurowych
- dla pracowników administracyjnej służby BHP
- instruktaż ogólny BHP

Szkolenie może odbywać się w siedzibie NOT lub w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.

Ceny kursów  w zależności od ilości osób zgłoszonych

Prosimy o pisemne zgłoszenia na nasz adres lub faxem nasz nr 32 255-32-27 .

O terminach kursów każdorazowo zawiadamiamy zainteresowanych.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

STRONA W PRZYGOTOWANIU

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT