poniedziałek, 22 lipiec 2019

K Kursy i Szkolenia

OBSŁUGA WAG SAMOCHODOWYCH I KOLEJOWYCH, PRZENOŚNIKOWYCH I WISZĄCYCH - MECHANICZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Kurs przeznaczony jest dla osób obsługujących wagi mechaniczne i elektroniczne: pomostowe - samochodowe i kolejowe; elektroniczne wagi wiszące (hakowe); przenośnikowe.
Program kursu obejmuje: zasady działania wag; przepisy metrologiczne o wagach; zasady ważenia.
Liczba godzin : wykładów 10 - 16, ćwiczeń 10-16.

Cena uzależniona od ilości uczestników

Prosimy o pisemne zgłoszenia na nasz adres lub faxem nasz nr 32 255-32-27 .

O terminach kursów każdorazowo zawiadamiamy zainteresowanych.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

STRONA W PRZYGOTOWANIU

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT