poniedziałek, 22 lipiec 2019

K Kursy i Szkolenia

BEZPIECZNE POSTĘPOWANIE PRZY PRACACH Z AZBESTEM - RENOWACJA LUB USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Ukończenie kursu jest warunkiem wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na wykonywanie prac przy bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest ( 7 godz.).

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 14.10.2005r. (Dz. U. 216 poz. 1824).

Kurs przeznaczony jest dla pracowników nadzoru oraz pracowników.

Kurs trwa 1 dzień.

Koszt kursu ok. - 350 zł - od 1 osoby.
* Cena kursu uzależniona od ilości uczestników

Prosimy o pisemne zgłoszenia na nasz adres lub faxem nasz nr 32 255-32-27 .

O terminach kursów każdorazowo zawiadamiamy zainteresowanych.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

STRONA W PRZYGOTOWANIU

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT