POMIARY WARSZTATOWE ( dla kontrolerów jakości produkcji)

Drukuj

Kurs przeznaczony jest dla kontrolerów jakości, technologów, pracowników laboratoriów i izb pomiarowych.
Program kursu obejmuje: tolerancje i pasowania; pomiary chropowatości powierzchni; pomiary odchyłek kształtu i położenia; pomiary wymiarów liniowych; pomiary kątów, łuków i zarysów złożonych; pomiary gwintów; pomiary kół zębatych; pomiary własności fizycznych metali: twardości, grubości warstw, badanie wad wewnętrznych materiałów
Liczba godzin: wykładów 30, ćwiczeń 30. Koszt kursu 2000 zł/od 1 osoby.
Cena uzależniona od ilości uczestników.

Prosimy o pisemne zgłoszenia na nasz adres lub faxem nasz nr 32 255-32-27 .

O terminach kursów każdorazowo zawiadamiamy zainteresowanych.

KARTA ZGŁOSZENIOWA