wtorek, 27, czerwiec 2017

K Kontakt

Dane kontaktowe

Dane adresowe

Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych
w Katowicach

ul. Podgórna 4,
40-955 Katowice

skr. pocztowa 468, ,

Sekretariat tel. (32) 256 22 45 not@not.katowice.pl
Dział Organizacyjny tel. (32) 256 22 45 w.124
Księgowość tel. (32) 255 32 59 ksiegowosc@not.katowice.pl
Ośrodek Szkolenia tel. (32) 255 32 27 biuro@not.katowice.pl

Zespół Usług Technicznych       tel. (32) 256 48 89
Rezerwacja sal  tel. (32) 256 22 45     (32) 256 48 89 
Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Społeczność