czwartek, 17 październik 2019

A Aktualności

Aktualności _

Przemysł Szklarski 2019

Przemysł Szklarski 2019

ZAPROSZENIE KOMUNIKAT 2 ŚLĄSKA RADA NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ FSNT W KATOWICACH OGÓLNOPOLSKA SEKCJA SZKŁA STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW Więcej...
XXIII Dni Techniki

XXIII Dni Techniki

Zarząd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział w Chorzowie, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich i Świętochłowicach Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej Więcej...
Targi INDUSTRYmeeting 2019

Targi INDUSTRYmeeting 2019

INDUSTRYmeeting 2019 - nowa odsłona targów! W dniach 27-28 lutego 2019 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu odbędą się Więcej...
Hydrotechnika 2018

Hydrotechnika 2018

Organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu tegorocznej edycji sympozjum Hydrotechnika Wszystkich zainteresowanych przepraszamy! Więcej...
Targi Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting 20 - 21 lutego 2018 roku

Targi Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting 20 - 21 lutego 2018 roku

Już za miesiąc, w dniach 20 - 21 lutego 2018 roku, w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu, odbędą się Targi Więcej...
Hydrotechnika 2017

Hydrotechnika 2017

ŚLĄSKA RADA NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ FSNTW KATOWICACHINSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJPOLITECHNIKI KRAKOWSKIEJINSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PIBW WARSZAWIEorganizują OGÓLNOKRAJOWE SYMPOZJUM Więcej...
Hydroprezentacje 2017

Hydroprezentacje 2017

Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego oraz Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach zapraszają do udziału w jubileuszowym sympozjum HYDROPREZENTACJE Więcej...
EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2017

EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2017

Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła XVI edycję Konkursu „EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2017”! Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z Więcej...

Kongres Techników Polskich

Kongres Techników Polskich Źródło youtube.com MrNotplock Więcej...

ŚLĄSKIE DNI TECHNIKI

ŚLĄSKIE DNI TECHNIKI Katowice Oficjalny Kanał   Więcej...

NOT Katowice

Witamy Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach ul. Podgórna 4, 40-955 Katowiceskr. pocztowa 468, Więcej...

Tłumaczenia tekstów technicznych

Oferujemy wykonywanie tłumaczeń tekstów technicznych z języków obcych na polski i z języka polskiego na języki obce: j. angielski, j. Więcej...

Wynajem sal konferencyjnych

Dysponujemy salami konferencyjnymi i wykładowymi o powierzchni od 20 do 80 m2 Sale wyposażone są w urządzenia multimedialne, łącze internetowe. Więcej...

Do wynajmu/sprzedaży nieruchomość w centrum Katowic

Do wynajmu/sprzedaży nieruchomość w centrum Katowic Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT Katowicach uprzejmie informuje, że dysponuje wolnym budynkiem w Więcej...
Konkurs Mistrz Techniki Regionu Katowickiego 2014

Konkurs Mistrz Techniki Regionu Katowickiego 2014

Podsumowanie Konkursu Mistrz Techniki Regionu Katowickiego FSNT-NOT Komisja Konkursu Mistrz Techniki Regionu Katowickiego FSNT-NOT, działająca przy TJO Katowice pod przewodnictwem Więcej...
Szkolenie technologów szkła

Szkolenie technologów szkła

Szkolenie dla technologów szkła NOT Katowice Organizatorzy szkolenia Śląska Rada NOT FSNT i Sekcja Przemysłu Szklarskiego SITPMB w Katowicach, zaprosili Więcej...
Hydroprezentacje 2015

Hydroprezentacje 2015

ŚLĄSKA RADA NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ FSNT W KATOWICACH INSTYTUT INŻYNIERII WODY I ŚCIEKÓW ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI POLITECHNIKA ŚLĄSKA W Więcej...
III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich Inżynierowie Polsce i Światu 16-18 czerwca 2016 Zgodnie z przesłaniem II Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich Więcej...
 XXV Kongres Techników Polskich

XXV Kongres Techników Polskich

XXV Kongres Techników Polskich Technika Człowiekowi 16-18 czerwca 2016   Więcej...
Ratujmy Muzeum Techniki - kampania społeczna

Ratujmy Muzeum Techniki - kampania społeczna

Ratujemy Muzeum Techniki Deklaracja poparcia kampanii społecznej Ja, niżej podpisany(a), deklaruję swoje poparcie dla kampanii społecznej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Więcej...
Hydrotechnika 2016

Hydrotechnika 2016

ŚLĄSKA RADA NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ FSNTW KATOWICACHINSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJPOLITECHNIKI KRAKOWSKIEJINSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PIBW WARSZAWIEprzy współudzialeDepartamentu d/s Więcej...
Przemysł Szklarski 2016

Przemysł Szklarski 2016

ŚLĄSKA RADA NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ FSNT W KATOWICACH Ogólnopolska Sekcja Przemysłu Szklarskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych w Więcej...
Hydroprezentacje 2016

Hydroprezentacje 2016

SYMPOZJUM HYDROPREZENTACJE XIX 2016 HYDROPREZENTACJE Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne HYDROPREZENTCJE stanowi forum dyskusyjne nad aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej. Traktuje tę Więcej...

KOMISJA KWALIFIKACYJNA nr 011/123/24/14 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

KOMISJA KWALIFIKACYJNA nr 011/123/24/14 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Przy Śląskiej Radzie Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach działa Więcej...

Rada Miejska NOT FSNT w Chorzowie

Rada Miejska NOT FSNT w Chorzowie Prezes Zarządu Czesław Koczorek ul. Siemianowicka 59, 41-503 Chorzówtel. 32 2410623   Więcej...

ISO 9001-2000 PRZYGOTOWANIE FIRMY DO UZYSKANIA CERTYFIKATU

Szkolenie prowadzone jest przy współpracy z firmą konsultingową PSM Consultancy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.Przedmiotem oferty są usługi Więcej...

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI

Kurs przeznaczony jest dla kadry kierowniczej, pracowników inżynieryjno-technicznych, służb normalizacyjnych, pracowników kontroli jakości.Program kursu obejmuje: cele i funkcje normalizacji; podstawy Więcej...

NOWE WYMAGANIA OCHRONY P.POŻ. BUDYNKÓW, INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 30 CZERWCA 2010r.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków od 30 czerwca 2010 r. na właścicieli, zarządców i użytkowników Więcej...

Kurs dla inspektorów ochrony radiologicznej typu R i S

Kurs dla inspektorów ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych.(kurs w organizacji - aktualne informacje pod numerem telefonu Więcej...

METODYKA PROWADZENIA SZKOLEŃ OKRESOWYCH BHP

Kurs przeznaczony jest: dla pracowników administracyjnej służby BHP oraz innych osób przygotowujących się do prowadzenia zajęć na szkoleniach okresowych w Więcej...

OBSŁUGA WYMIENNIKÓW CIEPŁA

Kurs przeznaczony jest: dla osób obsługujących wymienniki ciepła. Celem kursu jest przygotowanie uzyskania uprawnień URE. Program kursu obejmuje : Przepisy U.R.E., Więcej...

PALACZ KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA – UPRAWNIENIA G2

Kurs przeznaczony jest: dla osób obsługujących niskotemperaturowe kotły wodne. Celem kursu jest przygotowanie do zawodu i egzaminu przed komisją powołaną Więcej...

EKSPLOATACJA I DOZÓR URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 kV

Kurs przeznaczony jest osób zajmujących się eksploatacją, pomiarami i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających Więcej...

SPRAWDZANIE WZORCÓW I SPRAWDZIANÓW

Kurs przeznaczony jest dla pracowników laboratoriów i izb pomiarowych.Program kursu obejmuje sprawdzanie zgodnie z przepisami Głównego Urzędu Miar , Polskimi Normami Więcej...

POMIARY WARSZTATOWE ( dla kontrolerów jakości produkcji)

Kurs przeznaczony jest dla kontrolerów jakości, technologów, pracowników laboratoriów i izb pomiarowych.Program kursu obejmuje: tolerancje i pasowania; pomiary chropowatości powierzchni; Więcej...

BEZPIECZNE POSTĘPOWANIE PRZY PRACACH Z AZBESTEM - RENOWACJA LUB USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Ukończenie kursu jest warunkiem wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na wykonywanie prac przy bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest Więcej...

OBSŁUGA WAG SAMOCHODOWYCH I KOLEJOWYCH, PRZENOŚNIKOWYCH I WISZĄCYCH - MECHANICZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Kurs przeznaczony jest dla osób obsługujących wagi mechaniczne i elektroniczne: pomostowe - samochodowe i kolejowe; elektroniczne wagi wiszące (hakowe); przenośnikowe.Program kursu Więcej...

POMIARY TERMOWIZYJNE I PIROMETRYCZNE - TEORIA I ZASTOSOWANIE PRAKTYCZNE

Szkolenie przeznaczone jest dla osób dokonujących pomiarów i obserwacji przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu termowizyjnego. Program szkolenia obejmuje: podstawy teoretyczne pomiarów Więcej...

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY SZKOLENIE OKRESOWE Oferujemy następujące rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:- dla pracodawców i osób Więcej...

SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY

Kurs przeznaczony jest: dla społecznych inspektorów pracy ( zakładowych i oddziałowych) jako aktualizacja wiedzy dla SIP kontynuujących kadencję. Program kursu obejmuje: Więcej...

Szkolenie dla technologów szkła

Organizatorzy szkolenia Śląska Rada NOT FSNT i Sekcja Przemysłu Szklarskiego SITPMB w Katowicach, zaprosili do udziału w Szkoleniu dla Technologów Więcej...

INŻYNIERIA SMAROWANIA MASZYN PRZEMYSŁOWYCH

Kurs przeznaczony jest dla pracowników służb utrzymania ruchu.Program kursu obejmuje : TOWAROZNAWSTWO NAFTOWE - technologia otrzymywania olejów smarnych,podstawowe własności olejów smarnych, dodatki Więcej...

SPRAWDZANIE I WZORCOWANIE CIŚNIENIOMIERZY - MANOMETRÓW

Kurs przeznaczony jest dla pracowników laboratoriów i izb pomiarowych.Program kursu obejmuje sprawdzanie zgodnie z przepisami Głównego Urzędu Miar i wymaganiami Więcej...

SPRAWDZANIE UŻYTKOWYCH NARZĘDZI POMIAROWYCH DŁUGOŚCI I KĄTA .

Kurs przeznaczony jest dla pracowników laboratoriów i izb pomiarowych.Program kursu obejmuje sprawdzanie zgodnie z przepisami Głównego Urzędu Miar i wymaganiami Więcej...
  • 1

Śląska Rada  NOT FSNT w Katowicach

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Przydatne linki:

FSNT NOT Warszawa

Bielsko - Biała

Częstochowa

Gliwice

Biuletyn FSNT NOT