wtorek, 27, czerwiec 2017

S Szkolenia i kursy

AKTUALIZACJA WIEDZY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Kurs przeznaczony jest dla inspektorów ochrony radiologicznej (IOR-0, IOR-1), którym upływa 5 letni okres ważności decyzji.
(Zmiana na obecnie obowiązujące typy : IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1).

Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku.

WAŻNE:

Dla przedłużenia uprawnień IOR konieczne jest zwrócenie się do Prezesa PAA o wyznaczenie terminu egzaminu !

Termin  szkolenia:   29 maja  do 8 czerwca 2017 r.

Termin egzaminu: 9 i 10 czerwca 2017 r.

Koszt kursu wynosi  1 500,- zł,  koszt egzaminu - 400,- zł.

 

Prosimy o   zgłoszenia do 23 maja 2017 r.

na nasz adres, mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
lub faxem nasz nr 32 255-32-27 .

KARTA ZGŁOSZENIA

Szkolenia i kursy - lists

  • KURSY I EGZAMINY DLA SŁUŻB ENERGETYCZNYCH w celu uzyskania świadectw kwalifikacyjnych G-1, G-2 i G-3. +

    Przy RODK działa Komisja Kwalifikacyjna dla osób dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno - pomiarowym i montażowym urządzeń, Więcej...
  • Ochrona przed promieniowaniem jonizującym - dla uzyskania uprawnień: Inspektor ochrony radiologicznej typu IOR-1Z; IOR-1R; IOR-1 +

    Lista uczestników kursu od 15 maja - 8 czerwca 2017 r. została zamknięta. Zapraszamy na kurs we wrześniu 2017 r. _______________________________________________________________________________________ Więcej...
  • AKTUALIZACJA WIEDZY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ +

    Kurs przeznaczony jest dla inspektorów ochrony radiologicznej (IOR-0, IOR-1), którym upływa 5 letni okres ważności decyzji. (Zmiana na obecnie obowiązujące Więcej...
  • OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM osób zatrudnionych przy obsłudze oraz w sąsiedztwie urządzeń zawierających zamknięte źródła promieniowania jonizującego (np. KWK) +

    Szkolenie przeznaczone dla pracowników mających kontakt z promieniowaniem jonizującym np. dla pracowników kopalń, hut itd. Szkolenie wymagane przez Prawo Atomowe. Więcej...
  • SPRAWDZANIE UŻYTKOWYCH NARZĘDZI POMIAROWYCH DŁUGOŚCI I KĄTA . Termin maj 2017 r. +

    Kurs przeznaczony jest dla pracowników laboratoriów i izb pomiarowych.Program kursu obejmuje sprawdzanie zgodnie z przepisami Głównego Urzędu Miar i wymaganiami Więcej...
  • SPRAWDZANIE I WZORCOWANIE CIŚNIENIOMIERZY - MANOMETRÓW +

    Kurs przeznaczony jest dla pracowników laboratoriów i izb pomiarowych.Program kursu obejmuje sprawdzanie zgodnie z przepisami Głównego Urzędu Miar i wymaganiami Więcej...
  • INŻYNIERIA SMAROWANIA MASZYN PRZEMYSŁOWYCH +

    Kurs przeznaczony jest dla pracowników służb utrzymania ruchu.Program kursu obejmuje : TOWAROZNAWSTWO NAFTOWE - technologia otrzymywania olejów smarnych,podstawowe własności olejów smarnych, dodatki Więcej...
  • Szkolenie dla technologów szkła +

    Organizatorzy szkolenia Śląska Rada NOT FSNT i Sekcja Przemysłu Szklarskiego SITPMB w Katowicach, zaprosili do udziału w Szkoleniu dla Technologów Więcej...
  • SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY +

    Kurs przeznaczony jest: dla społecznych inspektorów pracy ( zakładowych i oddziałowych) jako aktualizacja wiedzy dla SIP kontynuujących kadencję. Program kursu obejmuje: Więcej...
  • SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY +

    BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY SZKOLENIE OKRESOWE Oferujemy następujące rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:- dla pracodawców i osób Więcej...
  • POMIARY TERMOWIZYJNE I PIROMETRYCZNE - TEORIA I ZASTOSOWANIE PRAKTYCZNE +

    Szkolenie przeznaczone jest dla osób dokonujących pomiarów i obserwacji przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu termowizyjnego. Program szkolenia obejmuje: podstawy teoretyczne pomiarów Więcej...
  • OBSŁUGA WAG SAMOCHODOWYCH I KOLEJOWYCH, PRZENOŚNIKOWYCH I WISZĄCYCH - MECHANICZNYCH I ELEKTRONICZNYCH +

    Kurs przeznaczony jest dla osób obsługujących wagi mechaniczne i elektroniczne: pomostowe - samochodowe i kolejowe; elektroniczne wagi wiszące (hakowe); przenośnikowe.Program kursu Więcej...
  • BEZPIECZNE POSTĘPOWANIE PRZY PRACACH Z AZBESTEM - RENOWACJA LUB USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST +

    Ukończenie kursu jest warunkiem wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na wykonywanie prac przy bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest Więcej...
  • POMIARY WARSZTATOWE ( dla kontrolerów jakości produkcji) +

    Kurs przeznaczony jest dla kontrolerów jakości, technologów, pracowników laboratoriów i izb pomiarowych.Program kursu obejmuje: tolerancje i pasowania; pomiary chropowatości powierzchni; Więcej...
  • SPRAWDZANIE WZORCÓW I SPRAWDZIANÓW +

    Kurs przeznaczony jest dla pracowników laboratoriów i izb pomiarowych.Program kursu obejmuje sprawdzanie zgodnie z przepisami Głównego Urzędu Miar , Polskimi Normami Więcej...
  • EKSPLOATACJA I DOZÓR URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 kV +

    Kurs przeznaczony jest osób zajmujących się eksploatacją, pomiarami i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających Więcej...
  • PALACZ KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA – UPRAWNIENIA G2 +

    Kurs przeznaczony jest: dla osób obsługujących niskotemperaturowe kotły wodne. Celem kursu jest przygotowanie do zawodu i egzaminu przed komisją powołaną Więcej...
  • OBSŁUGA WYMIENNIKÓW CIEPŁA +

    Kurs przeznaczony jest: dla osób obsługujących wymienniki ciepła. Celem kursu jest przygotowanie uzyskania uprawnień URE. Program kursu obejmuje : Przepisy U.R.E., Więcej...
  • METODYKA PROWADZENIA SZKOLEŃ OKRESOWYCH BHP +

    Kurs przeznaczony jest: dla pracowników administracyjnej służby BHP oraz innych osób przygotowujących się do prowadzenia zajęć na szkoleniach okresowych w Więcej...
  • Kurs dla inspektorów ochrony radiologicznej typu R i S +

    Kurs dla inspektorów ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych.(kurs w organizacji - aktualne informacje pod numerem telefonu Więcej...
  • NOWE WYMAGANIA OCHRONY P.POŻ. BUDYNKÓW, INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I TERENÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 30 CZERWCA 2010r. +

    Zgodnie z nowym rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków od 30 czerwca 2010 r. na właścicieli, zarządców i użytkowników Więcej...
  • PODSTAWOWE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI +

    Kurs przeznaczony jest dla kadry kierowniczej, pracowników inżynieryjno-technicznych, służb normalizacyjnych, pracowników kontroli jakości.Program kursu obejmuje: cele i funkcje normalizacji; podstawy Więcej...
  • ISO 9001-2000 PRZYGOTOWANIE FIRMY DO UZYSKANIA CERTYFIKATU +

    Szkolenie prowadzone jest przy współpracy z firmą konsultingową PSM Consultancy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.Przedmiotem oferty są usługi Więcej...
  • AUDYTOR EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ +

    Energy-Systems & mangement dr inż. Krzysztof Wilk oraz Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicachzapraszają do udziału w szkoleniu"Audytor Więcej...
  • KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA PRZEMYSŁ SZKLARSKI 2016 (11-13 października) +

    ZAPROSZENIE KOMUNIKAT 2 ŚLĄSKA RADA NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ FSNT W KATOWICACH Ogólnopolska Sekcja Przemysłu Szklarskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Więcej...
  • Śląskie Dni Techniki 11-26 października 2016 +

    Zapraszamy do pobrania zaproszenia na Śląskie Dni Techniki Więcej...
  • Szkolenia i kursy +

    Zapraszamy do zapoznania się a aktualną ofertą szkoleniową NOT Katowice Więcej...
  • 1

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Społeczność