wtorek, 27, czerwiec 2017

A Aktualne wydarzenia

KOMISJA KWALIFIKACYJNA nr 011/123/24/14 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

KOMISJA KWALIFIKACYJNA nr 011/123/24/14 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Przy Śląskiej Radzie Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach działa Komisja Kwalifikacyjna nr 011/123/24/14 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki organizująca kursy i egzaminy oraz wystawiająca świadectwa kwalifikacyjne typu "D" (dla osób dozoru) lub typu "E" (dla pracowników eksploatacji) urządzeń instalacji i sieci elektrycznych, cieplnych i gazowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 21 maja 2003 r. (Dz. U. nr 89/03 poz. 828.)Organizujemy kursy (w tym również w miejscach wyznaczonych przez zleceniodawcę) przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych pracowników dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, prac kontrolno-pomiarowych i montażowych dla następujących urządzeń, instalacji oraz sieci elektrycznych, cieplnych i gazowych:

GRUPA 1. Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

GRUPA 2. Urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło

GRUPA 3 Sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

Email:

not@not.katowice.pl

Tel:

+48 32 256 22 45

Społeczność