KURSY I EGZAMINY DLA SŁUŻB ENERGETYCZNYCH w celu uzyskania świadectw kwalifikacyjnych G-1, G-2, G-3 ( dozór i eksploatacja)

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM dla uzyskania uprawnień:INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ IOR-1, IOR-1R, IOR- 1Z.

AKTUALIZACJA WIEDZY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY RADIOLOGICZNEJ (IOR-1, IOR-1Z, IOR-1R)

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM osób zatrudnionych przy obsłudze oraz w sąsiedztwie urządzeń zawierających zamknięte źródła promieniowania jonizującego( np. KWK)

SPRAWDZANIE UŻYTKOWYCH NARZĘDZI POMIAROWYCH DŁUGOŚCI I KĄTA  
Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach jest terenową jednostką organizacyjną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT lub FSNT-NOT). Celem FSNT-NOT jest
1) współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się stowarzyszeń członkowskich w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu potrzeb,

2) obrona interesów członkowskich stowarzyszeń oraz wspomaganie ich statutowych działań.
Szkolenia i kursy
Usługi techniczne
Tłumaczenia tekstów technicznych
KONFERENCJE i SEMINARIA
Wynajem sal konferencyjnych
Informacje dodatkowe
Uwaga! nieruchomość w centrum Katowic - do wynajmu/sprzedaży